Herziening ouderschapsplan

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. U of uw ex-partner hebben andere werktijden gekregen. Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school. U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen of uw kinderen willen graag andere afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van alles wat verandert.  U kunt samen nieuwe afspraken maken die voor u, uw ex-partner en uw kinderen, beter werken.

Wanneer ouders besluiten om het ouderschapsplan aan te passen, omdat het niet meer past bij de huidige situatie, kan dat door nieuwe afspraken te maken en het ouderschapsplan te herzien.
Denk hierbij aan:

  • Aanpassen van de omgangsregeling, bijv. co-ouderschap.
  • Verhogen/verlagen van de kinderalimentatie.
  • Wijzing hoofdverblijfplaats van het kind.

Een mediator kan hierin begeleiden.