Wat moeten we regelen voor de kinderen als we gaan scheiden?

Gaat u scheiden of uw geregistreerd partnerschap ontbinden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u een aantal zaken regelen en afspreken samen met uw (ex-)partner.

Ouderschapsplan opstellen met uw partner

Soepele afhandeling van de scheiding en duidelijke informatie naar het kind zorgen ervoor dat veel kinderen beter met een scheiding om kunnen gaan. Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan afspraken maken over de kinderen. Deze afspraken stelt u vast in een ouderschapsplan.

Ouderlijk gezag regelen bij een scheiding

Na uw scheiding houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. U maakt hier met uw ex-partner afspraken over in een zorgregeling of omgangsregeling.

Afspraken maken over kinderalimentatie

U bent als ouder wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als u uit elkaar gaat, moet u hiervoor een financiële regeling afspreken.

Kinderbijslag verdelen bij een scheiding

Bij een scheiding wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Wanneer uw kind om beurten bij u en uw ex-partner woont (co-ouderschap) kan de kinderbijslag tussen u beiden verdeeld worden.

Meer informatie over kinderbijslag bij een scheiding vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mediator inschakelen bij een scheiding

Een familiemediator kan u het beste begeleiden tijdens het proces van de scheiding.