Procedure mediation

Onze MfN mediators zijn wij werkzaam in regio Gelderland en de Achterhoek. Onze mediators beschikken over pedagogische en psychologische kennis. Het eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Dit gesprek vindt plaats op een neutrale locatie op ons kantoor in Zutphen of Ruurlo. De locatie wordt in overleg afgestemd. Voor alles wat wij bespreken, gelden onder meer de uitgangspunten vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Bij beëindiging huwelijk of partnerschap heeft u een advocaat nodig die de scheiding indient bij de rechtbank. Een echtscheiding moet worden aangevraagd middels een verzoekschrift bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet volgens de wet worden ingediend door een advocaat. Tijdens een mediationtraject werken we samen met ervaren advocaten, die de nodige expertise hebben. Je kunt er op vertrouwen dat het begeleiden en afhandelen van de scheiding in professionele handen is.
Als u samenwoont, kunt u ook scheiden, maar als u uit elkaar gaat hoeft de scheiding niet ingediend te worden bij de rechtbank. Het opstellen van een ouderschapsplan en het maken van afspraken over de kinderalimentatie is wel wettelijk verplicht als u beiden ouderlijk gezag heeft.

Het is belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt en goede voorlichting, uitleg en begeleiding krijgt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Je weet tevoren namelijk nooit waar je tegen aan kan lopen in de praktijk.
Het is belangrijk goed voorgelicht te worden door de juiste professional. Een advocaat, mediator of een notaris kan een echtscheidingsconvenant opmaken met afspraken over de scheiding.
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgen u en uw partner ieder de helft van de totale waarde van de gemeenschap. U bent daarbij ook verantwoordelijk voor de helft van de gemeenschapsschulden. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

We hebben korte lijntjes en waar nodig overleg en afstemming met de advocaten waar wij mee samenwerken. Ze hebben de nodige expertise en zijn gespecialiseerd in het familierecht. Zij zijn de experts als het gaat om de juridische kennis die nodig is tijdens een scheiding.

KOSTEN SCHEIDINGSMEDIATION

Zie tarieven.

PROCEDURE ECHTSCHEIDINGSHULPVERLENING

In plaats van particuliere mediation kunt u ook bij ons terecht met een verwijzing voor jeugdhulp, voor bijvoorbeeld Ouderschap Blijft. Als scheidingshulpverlening nodig is, kan de jeugdconsulent van het wijkteam of sociale team doorverwijzen, of de eigen (huis)arts. Een verwijzing kan ook worden afgegeven door een CJG, de Jeugdbescherming, de Rechtbank, medisch specialisten, zoals een kinderpsychiater of verwijzers die in verordeningen worden genoemd. Er zijn voor u geen kosten aan onze hulpverlening als u bent doorverwezen.