• Scheiden van
    A tot Z
  • Kinderen centraal
  • Meer begrip voor elkaar
  • Gratis kennismakingsgesprek

MEDIATION

is een vorm van bemiddelen in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en -voor ieder van hen- optimale besluitvorming te komen.

WAAROM MEDIATION?

De kracht van mediation zit in het zodanig begeleiden van gesprekken, waardoor partijen begrip krijgen voor elkaar, om vervolgens op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Pas dan kunnen partijen op creatieve wijze onderhandelen. Hierbij ligt de nadruk op belangen in plaats van standpunten, gericht op de toekomst in plaats van het verleden.

WAT DOET EEN MEDIATOR?

Een mediator is een specialist in communicatieve vaardigheden en het begeleiden van gesprekken. Een mediator oordeelt niet, maar hij/zij helpt partijen om een oplossing te vinden of te onderhandelen. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk.