MEDIATION

is een vorm van bemiddelen in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en -voor ieder van hen- optimale besluitvorming te komen. Dit betekend dat je met elkaar alles zo kunt afspreken, dat je hier beiden goed uit komt. Er is veel mogelijk als je de weg van mediation samen bewandeld.

WAAROM MEDIATION?

Een mediator is een specialist in communicatieve vaardigheden en het begeleiden van gesprekken. Een mediator oordeelt niet, maar hij/zij helpt partijen om een oplossing te vinden of te onderhandelen. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk.

De kracht van mediation zit in het zodanig begeleiden van gesprekken, waardoor partijen begrip krijgen voor elkaar, om vervolgens op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Pas dan kunnen partijen op creatieve wijze onderhandelen. Hierbij ligt de nadruk op belangen in plaats van standpunten, gericht op de toekomst in plaats van het verleden. Het is hierin belangrijk om de dingen uit te spreken naar elkaar, die nog uitgesproken moeten worden. Om te begrijpen en te accepteren waar het mis is gegaan. Daarna ontstaat er ruimte en begrip om met elkaar tot goede afspraken te komen.

WAT DOET EEN FAMILIEMEDIATOR?

Een familiemediator ook wel een scheidingsmediator of scheidingsbemiddelaar genoemd heeft na de basis mediation opleiding de opleiding tot familiemediator gedaan. Een familiemediator is gespecialiseerd in scheidingen. Als familiemediator ben ik een neutrale bemiddelaar, die het scheidingsproces en de afhandeling hiervan stapsgewijs begeleid. Ik ben ook betrokken bij de emotionele kant en afwikkeling van de scheiding. Het is mijn taak de onderlinge communicatie tussen jullie te begeleiden. Mooi aan mediation is, dat de feitelijke regie en uitkomst bij jullie zelf blijft. Jullie bepalen hoe je wil scheiden en wat jullie hierin met elkaar willen afspreken en regelen. Ik ben opgeleid in communicatietechnieken die bijdragen aan een oplossingsgerichte manier van communiceren om vervolgens met elkaar tot afspraken te komen over o.a.:

 • Invulling van het ouderschap;
 • Verdeling van inboedel en andere bezittingen;
 • Verdeling van vermogen en/of schulden;
 • De koop- of huurwoning;
 • Partner- en/of kinderalimentatie.

In een scheidingsconvenant worden deze afspraken vastgelegd, behalve
de zorg en omgangsregeling voor de kinderen, deze wordt beschreven in het ouderschapsplan.
Hierin worden de afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen vastgelegd.
Over onderwerpen zoals:

 • Invulling (gezamenlijk) gezag;
 • Omgangsregeling/co-ouderschap;
 • Contact en omgangsregeling met uitwonende ouder;
 • Verdeling van zorg en opvoedtaken;
 • Hoofdverblijfplaats van de kinderen;
 • Verdeling van weekenden/vakanties;
 • School keuze;
 • Keuze tandarts, huisarts en eventueel andere specialisten;
 • Vrije tijdsbesteding (bijv. sport, hobby’s);
 • Omgang met nieuwe partners.