Zet de ene ouder de kinderen op tegen de andere ouder, dan is dit ouder verstoting of ouder vervreemding. Vaak gebeurt dit als er sprake is van een complexe scheiding. Er zijn situaties waarin ouders zich er niet bewust van zijn dat de boosheid en het verdriet over de scheiding enorm belastend is voor hun kinderen. Er zijn situaties waarin de ene ouder zo slecht praat over de andere ouder, dat het kind uiteindelijk besluit het contact met de andere ouder te verbreken. Vaak ontstaat er een strijd, waarbij kinderen als machtsmiddel worden ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld thuis alleen nog maar negatief over de andere ouder gesproken, wordt de omgang gedwarsboomd en wordt al het contact zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ouder verstoting heeft veel impact op een kind en kan veel schade toebrengen.  Met kwaad spreken over de andere ouder, spreek je kwaad over je kind, die genetisch 50% de andere ouder is. Kinderen zullen zichzelf identificeren met de verguisde ouder. Ze worden hier onzeker en angstig van. Zij willen niet gaan lijken op hun monsterlijke vader/moeder, waar de ander ouder het steeds over heeft. Ouder verstoting is een vorm van kindermishandeling.

Hechtingsproblemen

Scheidingen verlopen niet altijd even makkelijk.  Kinderen kunnen als het ware gehersenspoeld en gemanipuleerd worden met als doel het kapotmaken van de goede band die zij hadden met de andere ouder. Een scheiding is voor kinderen ingrijpend genoeg. Ouder vervreemding is in zo’n situatie heel verwarrend. Kinderen verliezen hun gevoel van veiligheid, dat al een deuk heeft opgelopen door de scheiding en kunnen hechtingsproblemen ontwikkelen. Hechtingsproblemen zoals verlatingsangst of bindingsangst hebben weer gevolgen voor de relaties die deze kinderen aangaan als ze volwassen zijn.

Ouder verstoting heeft voor kinderen verregaande psychische gevolgen.  Dit wordt ook wel het PAS syndroom genoemd. Kinderen krijgen hierbij allerlei klachten, zowel fysiek als geestelijk. Het niet houden aan de omgangsregeling, negatief praten over de andere ouder, kinderen niet stimuleren of ontmoedigen om contact te hebben met de andere ouder kan vaak het begin zijn van ouder verstoting.