• Scheiden van
  A tot Z
 • Kinderen centraal
 • Meer begrip voor elkaar
 • Gratis kennismakingsgesprek

Ouderschapsbemiddeling

Gescheiden ouders die verwikkeld zijn in een langdurige strijd, voeren bij Ouderschapsbemiddeling gezamenlijke bemiddelingsgesprekken. Deze gesprekken worden begeleid door een ouderschapsbemiddelaar.

Wat?

Bij Ouderschapsbemiddeling staat het belang van het kind centraal. Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. Bij een langdurige strijd tussen de ouders, wordt de ontwikkeling van het kind bedreigd. Kinderen uiten dit op heel verschillende manieren. Het ene kind gaat zijn best doen om het voor de ouders niet nog moeilijker te maken, het andere kind laat gedragsproblemen zien. Het kind is verdrietig, boos of geeft zichzelf de schuld van de problemen.

Het doel van Ouderschapsbemiddeling is om de vervelende gevolgen van de scheiding voor de kinderen te beperken. Dit wordt mogelijk als ouders stoppen met strijden, de communicatie met elkaar verbeteren en op ouderniveau over hun kinderen kunnen praten en afspraken kunnen maken.

Voor wie?

Ouderschapsbemiddeling is voor gescheiden ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar.  De scheiding gaat of ging gepaard met veel strijd en onrust. Het contact tussen de ouders en misschien ook tussen de kinderen en (een van) de ouders verloopt moeizaam, of er is helemaal geen contact. Kinderen hebben daar last van. Uit onderzoek blijkt dat de schade voor kinderen beperkt kan blijven als ouders de kinderen centraal kunnen zetten, door de strijdbijl te begraven, respectvol naar elkaar te zijn,  elkaar het ouderschap gunnen, en samen te werken.

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders die de nare gevolgen van de scheiding voor hun kinderen willen beperken en daar hulp bij nodig hebben.

Hoe?

De ouderschapsbemiddelaar begeleidt de gezamenlijke gesprekken. Het doel is de samenwerking van de ouders te verbeteren. Tijdens de gesprekken wordt aandacht besteed aan:

 • Herstel van vertrouwen tussen ouders;
 • Scheidingsmelding;
 • tel van het vertrouwen tussen ouders onderling;
 • Echtscheiding en de invloed van rouwverwerking;
 • Hechtingsstijlen en coopingsstijlen
 • Strijd taal versus ouder taal
 • verbeteren van de communicatie;
 • Van standpunten naar belangen;
 • Gevolgen van de conflicten/ruzies op de ontwikkeling van het kind;
 • Handvatten en adviezen voor het praten met kinderen over alles wat met de scheiding te maken heeft;
 • Herzien van afspraken of duidelijkere afspraken maken over uitvoering van het ouderschapsplan, de omgangsregeling of de informatieoverdracht.

Meer informatie

Ouderschapsbemiddeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Over het algemeen duurt een traject ongeveer zes maanden. Er worden tweewekelijks gezamenlijke bemiddelingsgesprekken gepland die anderhalf uur duren. In de afsluitingsfase wordt besproken wat nog nodig is.

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het succes van de hulp. Dit betekent dat ouders samen goede afspraken maken en de gemaakte afspraken nakomen. Ouderschapsbemiddeling vraagt van ouders dat ze het verleden een plek kunnen geven en als ouders willen samen werken ten behoeve van de toekomst van hun kind(eren).

 

Welke vragen / uitspraken horen bij dit aanbod?

 • Als mijn ex-partner en ik afspraken proberen te maken, loopt het elke keer op ruzie uit.
 • Mijn zoon ziet zijn vader nog wel, maar hij en ik praten niet meer samen.
 • Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind de boodschapper wordt tussen mijn ex-partner en mij?
 • Mijn ex-partner houdt zich niet aan de afspraken van de omgangsregeling. Mijn kind wordt keer op keer teleurgesteld omdat hij niet komt opdagen.
 • Ik heb een omgangsregeling, maar de omgang gaat vaak niet door omdat mijn ex-partner afzegt. Als ik boos word, ben ik bang dat ik mijn dochter helemaal niet meer te zien krijg. Wat kan ik doen?