SOLO OF PARALLEL OUDERSCHAP

Het meest wenselijke is dat ouders gezamenlijk kunnen komen tot het vormgeven van hun ouderschap na scheiding waarbij het kind géén, of zo min mogelijk spanning ondervindt.

In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat het strijdkader tussen ouders zo krachtig is dat het ouders niet lukt de strijd te staken en de focus te richten op de relatie als ouder met hun kind. Het is een ideaal beeld dat ouders in staat zouden moeten zijn tot samenwerking en afstemming over hun kinderen. Maar wat als dit niet haalbaar blijkt? Wat als 1 van de ouders wel wil samenwerken en de andere ouder niet?  Dat de strijd stopt is altijd  in het belang van het kind. Parallel ouderschap bied hier uitkomst.

Hoofddoel:

  • Het lukt als individuele ouder het strijdkader op de achtergrond te houden, waarbij hij/zij als solo ouder de kinderen zo min mogelijk van de strijd laat merken. De focus zal als vader/moeder gericht zijn op de kinderen in plaats van op de andere ouder.

Subdoelen:

  • Ouder heeft verantwoordelijkheid genomen om het strijdpatroon eenzijdig te doorbreken.
  • Ouder is in staat om op constructieve wijze zijn/haar eigen grenzen en wensen t.a.v. opvoeding en welzijn van het kind te verwoorden, in praktijk te brengen en te accepteren dat de andere ouder de opvoeding op zijn/haar manier doet.
  • Ouder kan omgaan met de verschillen in opvoeding in de twee huizen waar hun kind(eren) opgroeien en leren hun kinderen hier ook mee om te gaan.

BEGELEIDING BIJ PARALLEL OUDERSCHAP

Voor wie: Voor ouders van kinderen 0-18 jaar waarbij andere hulpverlening geen resultaat heeft en het strijdkader zo krachtig is dat gezamenlijke gesprekken met elkaar niet meer mogelijk zijn. .
+- 6 tot 8 individuele gesprekken.

‘Parallel ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding na scheiding. In een aantal gesprekken bespreekt de getrainde professional met de ouder hoe deze uit de greep van het conflict kan blijven en zijn focus kan richten op het ouderschap, de ouder-kindrelatie en hoe het netwerk hierbij kan ondersteunen. Dit aanvullende aanbod kan enkel worden ingezet als de ouder hier zelf voor kiest; dus ook als de andere ouder hier niet voor kiest. De hulpverlener begeleidt de ouder om focus te houden op wat de ouder zelf doet als ouder en dat deze ouder geen invloed heeft op de andere ouder.

VERGOEDING VIA DE JEUGDWET:

Ik heb als gecontracteerde Jeugdzorgaanbieder een contract voor Parallel ouderschap met de volgende gemeentes:Zutphen/Lochem/Voorst/Brummen/Apeldoorn/ Doetinchem/ Montferland/Oost Gelre/Aalten/ Berkelland/Bronckhorst/Oost Gelre/ Winterswijk. Als je woonachtig bent in een van deze gemeenten dan worden na doorverwijzing van het wijkteam of de huisarts of de gemeente de volledige kosten voor de SCHIP-behandeling vergoed.