Relatieproblemen

Ingrijpende gebeurtenissen en/of veranderingen hebben hun weerslag op een relatie/huwelijk. Samen kinderen krijgen, rouwprocessen, ziekte, psychisch welzijn, drukte en/of stress kunnen ervoor zorgen ervoor dat je als persoon uit balans raakt. Je reacties worden bepaald door omstandigheden en zorgen ervoor dat je sneller, heftiger en gevoeliger kan reageren dan normaal. Dit heeft veel effect op je manier van communiceren en waarnemen. De mate waarop je gevoelens met elkaar kunt delen, met elkaar kunt blijven praten, begrip heeft voor elkaar en elkaar tot steun kan zijn; zal bijdragen aan een goede relatie met elkaar.

In een situatie waar je jezelf alleen, eenzaam, niet begrepen, niet gewaardeerd, onheus bejegend, onterecht beschuldigd of niet gehoord en gezien voelt gaan primaire emoties vaak een rol spelen. Overlevings strategieën gaan in werking met als gevolg dat je in opstand komt, de aanval inzet, zich terugtrekt of afsluit. Verwijten over en weer maken de onderlinge verstandhouding er ook niet beter op. Niet de beste omstandigheden om weer tot elkaar te komen.

Ik kan jullie hierbij helpen en ondersteunend zijn in het verbeteren van de onderlinge communicatie om zo weer in verbinding met elkaar te komen. Vóór het besluit om te gaan scheiden gaat meestal een heel proces vooraf. Dit proces gaat gepaard met veel onzekerheid, twijfels en emoties. Mediation is niet per definitie het begin-traject van een scheiding. Als blijkt dat er nog gevoelens voor elkaar zijn en twijfels over de scheiding, kan ik jullie eerst doorverwijzen voor relatietherapie.