OVER SCHEIDEN EN MEDIATION

Scheiden en Mediation vindt dat alle kinderen en ouders zo min mogelijk last zouden moeten hebben van een scheiding en de nasleep hiervan als een scheiding niet goed verloopt. Wij vinden dat ouders en kinderen zo goed mogelijk door een scheiding heen geloodst moeten worden. Kinderen en ouders in een scheidingssituatie bevinden zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid.

Wij willen de specialist zijn in scheidingshulp en Mediation aan ouders en kinderen voor, tijdens en na een scheiding. Wij vormen een team van ervaren en gekwalificeerde professionals met verschillende achtergronden, gespecialiseerd in alles wat met een scheiding te maken heeft: Jeugdzorgprofessionals gecertificeerd als MfN-mediator, SCHIP-behandelaars, kind-vertegenwoordigers, jongerencoach, pedagogen, ouderschapsbemiddelaars en relatietherapeuten. Wij werken waar nodig samen en verwijzen door naar collega zorgaanbieders zoals psychiaters, psychologen, speltherapeuten, coaches en andere ketenpartners. Voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant en het indienen van de echtscheiding,  werken we samen met en verwijzen vrijblijvend en onafhankelijk door naar personen- en familierecht advocaten en/of financieel adviseurs werkzaam in de regio. Met deze ketenpartners hebben wij een samenwerking waarbij we afstemmen en overleggen om een scheiding van A tot Z zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Er zijn geen belangen bij het doorverwijzen naar samenwerkingspartners. Wij hebben kennis en expertise in huis als het gaat om rouwverwerking, hechtingsproblematiek, trauma. Er is hulpverlening op maat voor (ouders van) kinderen met autisme, een handicap of chronische ziekte.

Het uit elkaar gaan brengt zorgen en emoties met zich mee. Het is een fase van rouw waarin belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Onze medewerkers zijn ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om een scheiding mee te maken als kind/volwassene en/of hebben persoonlijke ervaringen met verlies en rouw. Zij begeleiden en loodsen ouders en kinderen door deze moeilijke tijd heen. Door korte lijnen en samenwerking tussen de verschillende disciplines is overleg en afstemming mogelijk. Hierdoor ben je in deskundige handen en krijgt je de best mogelijke hulp en begeleiding.

Soms lukt het tijdens of na de scheiding niet om als ouders tot goede afspraken en samenwerking  te komen. Dit is een enorme emotionele belasting voor ouders en kinderen. Passende en professionele hulp kan ouders en kinderen helpen. Wij bieden verschillende interventies trajecten, behandeling en ondersteuning aan. Ouders en kinderen staan er hierdoor niet alleen voor.