OUDERSCHAPSBEMIDDELING:

Voor wie: Voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) die verwikkeld zijn in een (v)echtscheiding
Duur: 8 tot 10 gesprekken

Als scheiding, ontwikkelingsproblemen bij kinderen veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, biedt Ouderschapsbemiddeling de mogelijkheid dit te voorkomen of de al ontstane problemen voor het kind te verminderen. Dit doel wordt bereikt door te werken aan het herstel van vertrouwen, het verbeteren van de onderlinge communicatie en het maken van gezamenlijke afspraken. Ouders dienen gemotiveerd te zijn om in het belang van hun kinderen te starten met dit traject. Het opstellen van een ouderschapsplan, waarin ouders hun afspraken vastleggen behoort tot de mogelijkheden.

SCHIP-BEHANDELING: 

Voor wie: Voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) die verwikkeld zijn in een (v)echtscheiding
Duur: 8 tot 10 gesprekken + huiswerkopdrachten

De SCHIP-behandeling wordt door een getrainde professional ingezet bij o.a. complexe scheidingen ook wel vechtscheidingen genoemd. Daar waar kinderen de dupe zijn en professionals vastlopen kan de SCHIP-behandeling het tij keren. Tijdens de SCHIP-behandeling doorlopen de ouders/ex-partners een traject waarbij de focus ligt op rouw en verliesverwerking i.p.v. op het ontstane conflict.  Het is een proces van heling, waardoor er inzicht en meer begrip ontstaat voor elkaar. Door daarnaast inzicht te krijgen in eigen hechtingsstijl en coping stijl, kan er gewerkt worden aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar en het verbeteren van de communicatie.

BEGELEIDNG BIJ SOLO OF PARALLEL OUDERSCHAP:

Voor wie: Voor ouders van kinderen 0-18 jaar waarbij andere hulpverlening geen resultaat heeft en het strijdkader zo krachtig is dat gezamenlijke gesprekken met elkaar niet meer mogelijk zijn. .
Duur: 6 tot 8 individuele gesprekken.

‘Parallel ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding na scheiding. In een aantal gesprekken bespreekt de getrainde professional met de ouder hoe deze uit de greep van het conflict kan blijven en zijn focus kan richten op het ouderschap, de ouder-kindrelatie en hoe het netwerk hierbij kan ondersteunen. Dit aanvullende aanbod kan enkel worden ingezet als de ouder hier zelf voor kiest; dus ook als de andere ouder hier niet voor kiest. De hulpverlener begeleidt de ouder om focus te houden op wat de ouder zelf doet als ouder en dat deze ouder geen invloed heeft op de andere ouder.