Tarieven mediation bij scheiding

Ons uurtarief is € 150,- exclusief (€ 181,50 inclusief btw).

De kosten voor particuliere mediation draagt u zelf. Op grond van uw inkomen (beneden een door de overheid vastgestelde drempel) kunnen wij voor u een vergoeding aanvragen bij de Raad voor rechtsbijstand op basis van een toevoeging oftewel gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval betaalt de overheid de kosten van de mediation en betaalt u alleen een eigen bijdrage. In 2024 is de eigen bijdrage € 61 of € 121. De hoogte van de eigen bijdrage die u dan aan ons betaalt, wordt bepaald aan de hand van uw verzamelinkomen over het voorgaande kalenderjaar zoals opgegeven bij de Belastingdienst.

Na een verwijzing voor jeugdhulp worden alle kosten voor onze hulpverlening door de gemeente vergoed, behalve eventuele bijkomende kosten voor een advocaat en griffiekosten.