• Scheiden van
  A tot Z
 • Kinderen centraal
 • Meer begrip voor elkaar
 • Gratis kennismakingsgesprek

Wat doet een Familie/scheidingsmediator?

Een Familiemediator ook wel een scheidingsmediator of scheidingsbemiddelaar genoemd  is een neutrale bemiddelaar, die het scheidingsproces en de afhandeling hiervan stapsgewijs begeleid. Een gespecialiseerde, erkende mediator met een aantekening als familiemediator, weet net als een advocaat, precies aan welke juridische regels een echtscheidingsconvenant moet voldoen. Een mediator is in tegenstelling tot een advocaat meer betrokken bij de emotionele kant van de scheiding en bevorderd de onderlinge communicatie tussen beide partijen. De feitelijke regie en uitkomst blijft bij je zelf. Daarmee is de kans dat je in een vechtscheiding terecht zou kunnen komen vrijwel uitgesloten.  Een familiemediator is opgeleid in communicatietechnieken die bijdragen aan een oplossingsgerichte manier van communiceren om vervolgens met elkaar tot afspraken te komen over o.a.:

 • Invulling van het ouderschap;
 • Verdeling van inboedel en andere bezittingen;
 • Verdeling van vermogen en/of schulden;
 • De koop- of huurwoning;
 • Partner- en/of kinderalimentatie.

In een scheidingsconvenant worden deze afspraken vastgelegd, behalve
de zorg en omgangsregeling voor de kinderen, deze wordt beschreven in het ouderschapsplan.
Hierin worden de afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen vastgelegd.
Over onderwerpen zoals:

 • Invulling (gezamenlijk) gezag;
 • Omgangsregeling/co-ouderschap;
 • Contact en omgangsregeling met uitwonende ouder;
 • Verdeling van zorg en opvoedtaken;
 • Hoofdverblijfplaats van de kinderen;
 • Verdeling van weekenden/vakanties;
 • School keuze;
 • Keuze tandarts, huisarts en eventueel andere specialisten;
 • Vrije tijdsbesteding (bijv. sport, hobby’s);
 • Omgang met nieuwe partners.

De familiemediator draagt zorg voor het formeel en juridisch afhandelen van het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan via de rechtbank.

Neem contact op