Scheiden en Mediation is de specialist in scheidingshulpverlening aan ouders en kinderen en mediation bij scheiding. Wij willen met onze hulpverlening de emotionele impact voor ouders en kinderen die in een scheiding betrokken raken zoveel mogelijk beperken. Ons doel is om in het proces van de scheiding en in het leven na de scheiding direct de juiste en passende hulp in te zetten om te voorkomen dat problemen zich ontwikkelen, opstapelen of verergeren. Scheiden en Mediation beschikt over specialistische kennis, expertise en een groot netwerk.

Particulieren die hun scheiding goed willen regelen, met daarbij ook oog voor de kinderen, kunnen bij ons terecht voor mediation. De kosten worden daarbij zelf gedragen, of grotendeels vergoed via een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, als het inkomen onder de door de overheid opgestelde normen valt. Wij hebben bij Scheiden en Mediation veel ervaring met het begeleiden van communicatie tussen ex-partners. Wanneer dit erg moeizaam gaat, kunnen we daarbij Emotionally focused mediation (EFM) of therapy (EFT) inzetten. In goede afstemming en met veel kennis van zaken over pedagogiek stellen wij samen met u een ouderschapsplan op maat op, of passen een bestaand ouderschapsplan aan.

Bij onze scheidingshulpverlening die onder jeugdhulp valt, hanteren we géén wachtlijst. Na een verwijzing door een (huis)arts, jeugdconsulent of het sociale team van de gemeente, de rechtbank, jeugdbescherming of een andere erkende verwijzer, biedt Scheiden en Mediation verschillende trajecten aan, zoals:
Ouderschap Blijft
– Gespecialiseerd in pedagogisch advies en psycho-educatie bij het opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan.
Parallel Solo Ouderschap
De SCHIP-behandeling
Emotionally Focused Therapy and Mediation (EFT & EFM)
Begeleide omgang in ons omgangshuis in Vorden, Zevenaar of op een andere locatie
– Voor afstemming met ouders en verschillende hulpverleners zetten we een gezinsvertegenwoordiger Scheiding en ouderschap in.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het ondersteunen of behandelen van kinderen die met een scheiding leven, via interventies zoals:
Kind-vertegenwoordiging
ACT4Kids Cognitieve gedragstherapie (Acceptance and Commitment Therapy)
Emotionally Focused Therapy (EFT)

Ons werkgebied ligt in de regio Gelderland/Achterhoek. Ons hoofdkantoor zetelt in Zutphen, we hebben een tweede gesprekslocatie in Ruurlo, een omgangshuis in Vorden en vanaf september een locatie voor begeleide omgang in Zevenaar.
We zijn gecontracteerd voor Jeugdhulp binnen het SDA en zorgregio MIJOV en specifiek voor begeleide omgang in Centraal Gelderland.

Folder Scheiden en Mediation