EFT – emotionally focused therapy en EFM – emotionally focused mediation

EFT, emotionally focused therapy, is een goed onderbouwde vorm van therapie, met als doel de verbinding tussen partners, gezinsleden of met jezelf te herstellen en/of te verdiepen. EFT kan worden ingezet voor ex-partners tijdens of na een scheiding. Niet met als doel om weer samen te komen, maar om beter met elkaar overweg te kunnen na de scheiding.

EFT is oorspronkelijk ontwikkeld door Sue Johnson als een vorm van partnerrelatietherapie. Inmiddels wordt er op basis van dezelfde grondbeginselen EFT voor gezinnen en individuen toegepast. Wij bieden ook de vorm EFM aan, emotionally focused mediation.

De bron van elk conflict is het zich niet gehoord en gezien voelen. Er is aan jouw behoeftes en emoties voorbijgegaan. Tussen (ex-)partners zijn hardnekkige patronen ontstaan, die steeds opnieuw heftige ruzies doen ontvlammen. Door in gesprekken recht te doen aan de achterliggende emoties, ontstaat er weer begrip voor elkaar en kom je onder begeleiding van een EFM-mediator sneller tot afspraken.

Resultaten EFT:

  • Betere communicatie tussen (ex-)partners of gezinsleden
  • Negatieve relatiepatronen doorbreken, minder conflicten
  • Meer begrip voor elkaar door inzicht in onderliggende emoties
  • Bij EFM-mediation: Samen sneller tot afspraken komen

www.eft.nl

efmediation.nl