Klachten Jeugdprofessional

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure.

Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een:

  • jeugdzorgwerker
  • jeugd- en gezinsprofessional
  • (ortho)pedagoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • raadsonderzoeker

Openbaar register
De geregistreerde professional is terug te vinden in het openbaar register. Een professional die niet in het register te vinden is, is niet geregistreerd. In sommige gevallen zijn de getoonde registratiedata nog niet compleet. Heb je de professional gevonden, maar twijfel je over de registratiedatum? Stuur dan een mail naar tuchtrecht@skjeugd.nl, vermeld hierin naam en registratienummer van de professional, en de exacte registratiedatum wordt voor je uitgezocht.

Waarover kun je klagen?

Je kunt klagen over de gedragingen van de individuele jeugdprofessional die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet dus altijd over beroepsmatig handelen gaan. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind.
  • Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier.
  • Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.

Ook de Inspectie Jeugdzorg kan een tuchtklacht indienen bij een van de tuchtcolleges.

Hoe kun je een klacht indienen?

Vanaf 18 december 2018 is het alleen nog mogelijk om digitaal een klacht in te dienen. Klik op onderstaande link voor het digitale formulier.

Klachtenformulier/klaagschriftOpenbaar register
De geregistreerde professional is terug te vinden in het openbaar register. Een professional die niet in het register te vinden is, is niet geregistreerd. In sommige gevallen zijn de getoonde registratiedata nog niet compleet. Heb je de professional gevonden, maar twijfel je over de registratiedatum? Stuur dan een mail naar tuchtrecht@skjeugd.nl, vermeld hierin naam en registratienummer van de professional, en de exacte registratiedatum wordt voor je uitgezocht.

 

Klachtenregeling MfN Mediator

Ben je ontevreden over het functioneren van de MfN-registermediator? Houdt hij of zij zich niet aan het mediationreglement of de gedragsregels voor de MfN-registermediator? Maak je ongenoegen dan eerst kenbaar aan de mediator. Ook met vragen over het mediationproces kun je bij je mediator terecht. Blijf je hierna nog steeds ontevreden, dan kun je tot 12 maanden nadat de mediation is beëindigd een klacht indienen bij het MfN-bureau.

Een klacht indienen

Een klacht over een MfN-registermediator kun je hier indienen.

Let op: je kunt alleen een klacht indienen als de mediation is beëindigd en als de klacht gaat over de mediator zelf, dus niet over de andere partij en/of de kwestie van de mediation (het conflict). Daarnaast kunnen wij alleen een klacht in behandeling nemen als deze conform artikel 3.2 van de klachtenregeling voor de MfN-registermediator is ingediend.

Meer informatie over het indienen van een klacht vind je hieronder in de klachtenregeling voor de MfN-registermediator en de toelichting op de klachtenregeling voor de MfN-registermediator.