Klachtenregeling

Wanneer onze dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet, gaan wij graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. U kunt telefonisch contact opnemen met het kantoor van Scheiden en Mediation of een klacht schriftelijk indienen via info@scheidenenmediation.nl onder vermelding van “klacht”.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

U kunt de klachtencommissie bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het klachtenformulier in te dienen op www.klachtenportaalzorg.nl

Na het opsturen van uw klacht of onvrede beoordeelt Klachtenportaal Zorg of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor behandeling en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, neemt het Klachtenportaal contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Onze hulpverlening na een doorverwijzing door een huisarts, sociaal team van de gemeente, gezinsvoogd of andere wettelijke verwijzer is aangemerkt als jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Daarvoor bestaat een specifieke klachtenprocedure.

Klachtenreglement downloaden:
Klachtenreglement-Jeugdwet-KPZ (pdf)

Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang
Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.
Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;
Zo bereik je Jeugdstem
• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
• Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.