Klachtenregeling

Wanneer onze dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet, gaan wij graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. U kunt telefonisch contact opnemen met het kantoor van Scheiden en Mediation of een klacht schriftelijk indienen via info@scheidenenmediation.nl onder vermelding van “klacht”.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

U kunt de klachtencommissie bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl of door het klachtenformulier in te dienen op www.klachtenportaalzorg.nl

Na het opsturen van uw klacht of onvrede beoordeelt Klachtenportaal Zorg of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor behandeling en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, neemt het Klachtenportaal contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Onze hulpverlening na een doorverwijzing door een huisarts, sociaal team van de gemeente, gezinsvoogd of andere wettelijke verwijzer is aangemerkt als jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Daarvoor bestaat een specifieke klachtenprocedure.

Klachtenreglement downloaden:
Klachtenreglement-Jeugdwet-KPZ (pdf)