Ouderschapsplan – Ouderschapsplan op maat

Sinds 2009 is het ouderschapsplan wettelijk verplicht. Dit geldt voor alle ouders en voor alle relatievormen; getrouwd of niet getrouwd, zelfs als er niets geregeld was.

In het ouderschapsplan staat minimaal:

 • Hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
 • Hoe en hoe vaak jullie elkaar informatie geven over de kinderen;
 • Hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, zoals de schoolkeuze;
 • Hoe/Of jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Omdat een scheiding vaak gepaard gaat met verdriet, boosheid en onbegrip, en soms met strijd, is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Dat creëert duidelijkheid. Onduidelijke afspraken veroorzaken onrust bij ouders én kind en zorgen voor conflicten tussen ouders.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en herzien van ouderschapsplannen. We doen dit op maat, passend bij de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van kinderen, waarbij we preventief voorlichting geven aan ouders. De belangen van de kinderen staan centraal en de afspraken worden zo duidelijk en concreet mogelijk geformuleerd. Dit gebeurt in samenwerking met deskundige, betrokken en oplossingsgerichte advocaten die oog hebben voor alle aspecten van een scheiding. Zij controleren of partijen alle informatie die noodzakelijk is, hebben gekregen en of zij begrijpen welke consequenties er zijn aan de keuzes die ze gemaakt hebben. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kinderen. Als u getrouwd bent, bent u ook verplicht voor elkaar te zorgen. Daarom moeten u en uw partner een financiële regeling treffen als u uit elkaar gaat. Het bedrag voor het kind noemen we kinderalimentatie. Bij alimentatie voor de ex-partner spreken we over partneralimentatie.  De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand voor het kind en/of ex-partner vast. Bij het LBIO kunt u, als uw ex-partner hieraan meewerkt, voor 50 euro een uitgebreide berekening laten maken.

Wij gaan uit van 15 mogelijke zorgregelingen, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind of de kinderen. Deze zorgregelingen zijn opgesteld op basis van gegevens verstrekt door en met de hulp van Joan B. Kelly Phd., de internationaal gerenommeerde onderzoekster naar scheiding en verblijfsregelingen, klinisch psychologe, scheidingsbemiddelaar en ouderschapstherapeute.

Als afspraken in een bestaand ouderschapsplan voor conflicten zorgen, omdat de afspraken niet duidelijk zijn, niet in het belang zijn van de kinderen of de situatie veranderd is kunnen we samen met ouders een nieuw/aangepast ouderschapsplan opstellen. In de praktijk is bewezen dat met zorgvuldig opgestelde ouderschapsplannen, ontwikkelingsproblemen bij kinderen en conflicten tussen ouders voorkomen kunnen worden.

Ouderschapsplan op maat voor kinderen die meer zorg nodig hebben.

Wij kunnen voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking een ouderschapsplan op maat maken. Het is dan juist heel belangrijk dat alles rondom de zorg goed doorgesproken en vastgelegd wordt in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan:

 • Ziekte/beperking kind en verdeling zorg;
 • Zorgverdeling passend bij ontwikkelingsleeftijd en problematiek;
 • Periodiek overleg m.b.t. de zorg, bijv. om de 2 à 4 weken;
 • Afspraken met kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, enz.;
 • Budgetbeheer PGB en besteding PGB of regelen ZIN
 • Aanvragen van hulpmiddelen WMO of andere zorg en begeleiding.
 • Aanspreekpunt huisarts/kinderarts;
 • Aanvraag mentorschap, bewind voering of curatele
 • Netwerk onderhouden;
 • Contact met verschillende instanties en zorgverleners.