Ouderschapsplan – Ouderschapsplan op maat

Sinds 2009 is het ouderschapsplan wettelijk verplicht. Dit geld voor alle ouders en voor alle relatievormen, getrouwd of niet getrouwd zelfs als er niets geregeld is.

In het ouderschapsplan staat minimaal:

 • Hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
 • Hoe en hoe vaak jullie elkaar informatie geven over de kinderen;
 • Hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, zoals de schoolkeuze;
 • Hoe/Of jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Omdat een scheiding vaak gepaard gaat met verdriet, boosheid en onbegrip, en soms met strijd, is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Dat creëert duidelijkheid. Onduidelijke afspraken veroorzaken onrust bij ouders én kind  en zorgen voor conflicten tussen ouders.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en herzien van ouderschapsplannen. We doen dit op maat, passend bij de ontwikkelings leeftijd en behoeftes van kinderen, waarbij we preventief voorlichting en psycho educatie geven aan ouders. De belangen van de kinderen staan centraal staan en de afspraken worden zo duidelijk en concreet mogelijk geformuleerd

Als afspraken in een bestaand ouderschapsplan voor conflicten zorgen, omdat de afspraken niet duidelijk zijn of de situatie veranderd is kunnen we samen met ouders een nieuw/aangepast ouderschapsplan opstellen.

Als het gaat om jeugdigen gaan wij uit van 15 mogelijke zorgregelingen, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van de jeugdige. Deze zijn opgesteld op basis van gegevens verstrekt door en met de hulp van de internationaal gerenommeerde onderzoekster naar scheiding en verblijfsregelingen, klinisch psychologe, scheidingsbemiddelaar en ouderschapstherapeute, Joan B. Kelly, Ph.

In de praktijk is bewezen dat met zorgvuldig opgestelde ouderschapsplannen, ontwikkelingsproblemen bij kinderen en conflicten tussen ouders voorkomen kunnen worden.

Ouderschapsplan op maat voor kinderen die meer zorg nodig hebben.

Wij kunnen voor kinderen met een lichamelijke ,verstandelijke, meervoudige beperking een ouderschapsplan op maat maken. Het is dan juist heel belangrijk dat alles rondom de zorg goed doorgesproken en vastgelegd wordt in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan:

 • Ziekte/beperking kind en verdeling zorg;
 • Zorgverdeling passend bij ontwikkelingsleeftijd en problematiek;
 • Periodiek overleg m.b.t. de zorg, bijv. om de 2 à 4 weken;
 • Afspraken met kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, enz.;
 • Budgetbeheer PGB en besteding PGB of regelen ZIN
 • Aanvragen van hulpmiddelen WMO of andere zorg en begeleiding.
 • Aanspreekpunt huisarts/kinderarts;
 • Aanvraag mentorschap, bewind voering of curatele
 • Netwerk onderhouden;
 • Contact met verschillende instanties en zorgverleners.