SCHIP-BEHANDELING

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert in een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-behandeling is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-behandeling er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Je hoeft het niet alleen te doen. Wel samen. Dat is de kracht van de SCHIP-behandeling. Samen ben je ooit begonnen aan deze relatie. Samen zul je hem ook af ‘moeten’ ronden.

De SCHIP-behandeling wordt door een getrainde professional ingezet bij o.a. complexe scheidingen ook wel vechtscheidingen genoemd. Daar waar kinderen de dupe zijn en professionals vastlopen kan de SCHIP-behandeling het tij keren. Tijdens de SCHIP-behandeling doorlopen de ouders/ex-partners een traject waarbij de focus ligt op rouw en verliesverwerking i.p.v. op het ontstane conflict. Het is een proces van heling, waardoor er inzicht en meer begrip ontstaat voor elkaar. Door daarnaast inzicht te krijgen in eigen hechtingsstijl en coping stijl, kan er gewerkt worden aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar en het verbeteren van de communicatie.

Naast het SCHIP-traject dat de ouders doorlopen, zijn er indien dit wenselijk is ook gesprekken met het kind of de kinderen.

VOOR WIE

Voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) die verwikkeld zijn in een complexe scheiding en zich willen inzetten om de communicatie te verbeteren en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

Duur: 8 tot 10 gesprekken + huiswerkopdrachten