Scheiden

Scheiden is een drastische stap, die niemand makkelijk neemt. Degene die de stekker uit de relatie trekt, heeft hier al lang over nagedacht. Heeft slapeloze nachten gehad, waarin hij of zij lag te piekeren over de relatie en is na lang wikken en wegen tot de beslissing gekomen zo niet verder te kunnen of willen. Hij of zij heeft hierdoor al een rouwproces doorlopen. Hij of zij heeft lang niet altijd door hoe dit voor de ander is, maar wil de zaken goed, eerlijk en vooral snel regelen. De andere partij heeft het vaak niet zien aan komen en krijgt dan pas te maken met het rouwproces. Het vraagt tijd om de eerste schok, de scheidingsmelding te gaan verwerken.

Uit elkaar gaan betekent dat alle vanzelfsprekendheden wegvallen en tal van vragen zich opdringen. Wie blijft? Wie vertrekt? Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Wat zijn de financiële consequenties?

Een mediator begeleid partners tijdens het scheidingsproces, maar de feitelijke regie en uitkomst blijft bij je zelf. Daarmee is de kans dat je in een vechtscheiding terecht zou kunnen komen vrijwel uitgesloten. Een gespecialiseerde, erkende mediator-met een aantekening als familiemediator. Die weet net als een advocaat, precies aan welke juridische regels een echtscheidingsconvenant moet voldoen. Daarnaast besteedt een familiemediator aandacht aan de onderlinge communicatie en de emotionele kant van de scheiding. Goed uit elkaar gaan en met elkaar blijven communiceren na de scheiding, is in het belang van de kinderen, als er samen kinderen zijn.

De mediationgesprekken in een (echt)scheidingsprocedure concentreren zich op het emotionele (het einde van de partnerschap en, indien er kinderen zijn voortzetting van het ouderschap) het zakelijke (waaronder het scheiden van het huishouden) en het juridische (het regelen van bijvoorbeeld alimentatie en het verevenen van het pensioen).

Mediation

is een vorm van bemiddelen in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en -voor ieder van hen- optimale besluitvorming te komen.

Waarom mediation?

De kracht van mediation zit in het zodanig begeleiden van gesprekken, waardoor partijen begrip krijgen voor elkaar, om vervolgens op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Pas dan kunnen partijen op creatieve wijze onderhandelen. Hierbij ligt de nadruk op belangen in plaats van standpunten, gericht op de toekomst in plaats van het verleden.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een specialist in communicatieve vaardigheden en het begeleiden van gesprekken. Een mediator oordeelt niet, maar hij/zij helpt partijen om een oplossing te vinden of te onderhandelen. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk.